Lennundusinfo

Lennuohutus ja lennufirmade must nimekiri

Lennuohutuse-alane järelvalve on vastava riigi lennuameti ülesanne. Tagamaks avalikkusele täpsemat teavet avaldavad mitmete riikide lennundusametkonnad ka selliste lennufirmade nimesid, kus on avastatud olulisi puudujääke lennuohutuse tagamisel või mille lennukitel on keelatud vastavasse riiki või kogu Euroopa Liitu lennata.

Euroopa Liit avaldab keelatud lennufirmade loetelu järgmisel veebilehel: http://air-ban.europa.eu
Mõned Euroopa Liidu liikmed on koostanud oma täiendavaid keelunimekirju ning on avaldanud neid alljärgevalt:Viimati muudetud 06.09.2017 16:08