Viimane teave koroonaviiruse COVID-19 ja reisimise kohta

Reisiviited

Toll ja viisa

Reisimisel palun arvestage selliste tolli- ja viisareeglitega.

Eesti tollireeglid
  • Kaupade kaasatoomine liiduvälisest riigist


  • Viisanõuded Eestisse reisimisel
  • Reisimine Eestisse

  • Viisanõuded Eestist mujale maailma reisimisel
  • Reisi Targalt - Välisministeeriumi nõuanded  • Viimati muudetud 12.03.2020 16:53