Muud reisiteenused

Viisateenuste hinnakiri

Reisieksperdi viisa vormistamisteenuste hinnakiri alates 01.01.2023

Saatkonna asukohtHind passi/reisija kohta
Tallinn30 EUR
Väljaspool Eestit asuv saatkond*48 EUR + kullertasu


*Helsingis, Riias, Stockholmis, Moskvas, Londonis, Varssavis, Oslos või mujal asuvate saatkondade puhul lisandub viisa vormistustasule kulleri teenuse hind, milline jagatakse võrdselt passide vahel. Kullerfirma kalkuleerib oma hinna vastavalt saadetise kaalule ning sihtmaa kaugusele.


Juhul kui lennupilet või reisipakett viisat vajavasse sihtpunkti pole ostetud Reisieksperdist, lisandub viisa vormistamise teenustasule 95 EUR reisija kohta
Viisaankeedi, sh. ka veebipõhise viisaankeedi (e-viisa) täitmise abistamisel klienditeenindaja poolt kehtib teenustasu30 EUR reisija/ ankeedi kohta
Kuuba turistikaart, sisaldab vormistamise tasu45 EUR reisija/ankeedi kohta

Kiirviisa
Kiirviisade puhul kehtib kahekordne tariif.

Saatkonnad Tallinnas: kiirviisaks loetakse viisataotlus, mis esitatakse Reisieksperdile nii, et taotluse esitamise ja reisi alguse päeva vahele jääv aeg on vähem, kui konsulaadi viisakäsitlusaeg pluss 2 (kaks) tööpäeva.
Saatkonnad väljaspool Tallinna: Reisiekspert seda kiirviisa teenust hetkel ei paku !
kiirviisaks loetakse viisataotlus, mis esitatakse Reisieksperdile nii, et taotluse esitamise ja reisi alguse päeva vahele jääv aeg on vähem, kui konsulaadi viisakäsitlusaeg pluss 7 (seitse) tööpäeva.

Viisa vormistamise üldreeglid
  1. Kõik hinnad on antud ühe passi kohta Eurodes (EUR).
  2. Hinnad ei sisalda saatkondade poolt kehtestatud viisa- ja/või riigilõivu.
  3. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
  4. Viisa väljastamise või sellest keeldumise üle otsustab vastava riigi saatkond.
  5. Kui saatkond mingil põhjusel viisat ei väljasta, siis viisa– ja riigilõivu ning viisa vormistamise teenustasu ei tagastata. Tallinnas asuvate saatkondade puhul tagastatakse teenustasust 50%.
  6. Reisiekspert ei võta endale kohustusi juhul, kui vastava riigi saatkond pikendab viisadokumentide käsitlusaega, soovib viisataotlejalt lisadokumente või saatkonda isklikult kohaleminemist.
  7. Reisiekspert ei vastuta kliendi poolt edastatud andmete õigsuse eest.

Vastava riigi viisa-, riigilõivu info leiate vastava riigi viisainfo juurest