Küpros, Larnaca

Reisikalender - Reisikorraldajad
Reisikorraldaja 2024 05 2024 06 2024 07 2024 08 2024 09 2024 10 2024 11
Novatours 395 € - - - - 770 € 750 €
Tez Tour 463 € 476 € 549 € 613 € 670 € 667 € -

Reisikalender  - Vaata reisihindu kaardilt kuurordi kaupa

 Kaardil kuvame hotelle selles kuurordis. Kõikide sihtkohas asuvate kuurortide nägemiseks palun valige esimene valik.  Kaardil kuvame kuurorte selles sihtkohas. Hotellide nägemiseks palun valige üks kuurort.

-Kuurort -Lennujaam -Hotell

Agia Napa
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas
2024-05 905  €
2024-10 1505  €
2024-05 625  €
2024-06 759  €
2024-07 903  €
2024-08 963  €
2024-09 999  €
2024-10 978  €
2024-05 665  €
2024-10 1085  €
2024-05 435  €
2024-10 975  €
2024-05 505  €
2024-10 1055  €
Corfu 3*
2024-05 636  €
2024-06 777  €
2024-07 927  €
2024-08 987  €
2024-09 1006  €
2024-10 864  €
2024-05 409  €
2024-10 770  €
2024-11 750  €
2024-05 825  €
2024-10 1559  €
2024-05 699  €
2024-10 1389  €
2024-06 1215  €
2024-07 1274  €
2024-08 1253  €
2024-09 1332  €
2024-05 539  €
2024-06 766  €
2024-07 913  €
2024-08 973  €
2024-09 1013  €
2024-10 847  €
Nestor 3*
2024-05 589  €
2024-06 833  €
2024-07 976  €
2024-08 1036  €
2024-09 1074  €
2024-10 1016  €
2024-11 1016  €
2024-05 499  €
2024-10 820  €
2024-05 886  €
2024-06 983  €
2024-07 1127  €
2024-08 1187  €
2024-09 1163  €
2024-10 1181  €
2024-05 778  €
2024-06 892  €
2024-07 1057  €
2024-08 1105  €
2024-09 1056  €
2024-10 1006  €
2024-05 725  €
2024-10 936  €
2024-11 920  €
2024-05 570  €
2024-06 668  €
2024-07 798  €
2024-08 872  €
2024-09 919  €
2024-10 880  €
2024-05 641  €
2024-06 752  €
2024-07 887  €
2024-08 959  €
2024-09 983  €
2024-10 950  €
2024-05 589  €
2024-06 700  €
2024-07 821  €
2024-08 893  €
2024-09 933  €
2024-10 891  €
Agia Napa
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2024 05 2024 06 2024 07 2024 08 2024 09 2024 10 2024 11
Adams Beach 5 905 €         1505 €  
Aktea Beach Village 4 625 € 759 € 903 € 963 € 999 € 978 €  
Anmaria Beach 4 665 €         1085 €  
Anthea Hotel Apartments 2 435 €         975 €  
Blue Harbour Boutique 3 505 €         1055 €  
Corfu 3 636 € 777 € 927 € 987 € 1006 € 864 €  
Evabelle 2 409 €         770 € 750 €
Grecian Bay 5 825 €         1559 €  
Grecian Sands 4 699 €         1389 €  
Napa Mermaid 3   1215 € 1274 € 1253 € 1332 €    
Napa Plaza 4 539 € 766 € 913 € 973 € 1013 € 847 €  
Nestor 3 589 € 833 € 976 € 1036 € 1074 € 1016 € 1016 €
Nissiana 3 499 €         820 €  
Nissiblu Beach Resort 4 886 € 983 € 1127 € 1187 € 1163 € 1181 €  
Okeanos Beach 4 778 € 892 € 1057 € 1105 € 1056 € 1006 €  
Tasia Maris Beach 4 725 €         936 € 920 €
Tasia Maris Oasis 3 570 € 668 € 798 € 872 € 919 € 880 €  
Tasia Maris Sands 3 641 € 752 € 887 € 959 € 983 € 950 €  
Tasia Maris Seasons 4 589 € 700 € 821 € 893 € 933 € 891 €  

Larnaca
Cactus 2*
2024-05 463  €
2024-06 476  €
2024-07 549  €
2024-08 613  €
2024-09 670  €
2024-10 667  €
2024-06 899  €
2024-07 994  €
2024-08 1054  €
2024-09 1109  €
2024-10 1073  €
2024-05 1304  €
2024-06 1320  €
2024-07 1347  €
2024-08 1407  €
2024-09 1490  €
2024-10 1508  €
2024-05 395  €
2024-10 905  €
Sveltos 3*
2024-05 635  €
2024-06 686  €
2024-07 759  €
2024-08 819  €
2024-09 902  €
2024-10 874  €
2024-05 1157  €
2024-06 861  €
2024-07 906  €
2024-08 966  €
2024-09 1087  €
2024-10 1105  €
Larnaca
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2024 05 2024 06 2024 07 2024 08 2024 09 2024 10
Cactus 2 463 € 476 € 549 € 613 € 670 € 667 €
Radisson Beach Resort Larnaca 4   899 € 994 € 1054 € 1109 € 1073 €
Radisson Blu Hotel Larnaca 5 1304 € 1320 € 1347 € 1407 € 1490 € 1508 €
San Remo 2 395 €         905 €
Sveltos 3 635 € 686 € 759 € 819 € 902 € 874 €
The Ciao Stelio Deluxe 5 1157 € 861 € 906 € 966 € 1087 € 1105 €

Limassol
Amara 5*
2024-05 1838  €
2024-06 2022  €
2024-07 2134  €
2024-08 2269  €
2024-09 2192  €
2024-10 2165  €
2024-05 1319  €
2024-10 1466  €
2024-11 1350  €
2024-05 555  €
2024-10 946  €
2024-11 946  €
2024-05 909  €
2024-10 1495  €
2024-05 549  €
2024-10 890  €
2024-11 870  €
2024-05 1665  €
2024-06 1689  €
2024-07 1970  €
2024-08 2418  €
2024-09 1693  €
2024-10 1691  €
2024-05 839  €
2024-10 1246  €
2024-11 1186  €
2024-05 1068  €
2024-06 1158  €
2024-07 1266  €
2024-08 1392  €
2024-09 1405  €
2024-10 1346  €
Limassol
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2024 05 2024 06 2024 07 2024 08 2024 09 2024 10 2024 11
Amara 5 1838 € 2022 € 2134 € 2269 € 2192 € 2165 €  
Amathus Beach Hotel Limassol 5 1319 €         1466 € 1350 €
Kapetanios Odyssia 3 555 €         946 € 946 €
Mediterranean Beach 4 909 €         1495 €  
Park Beach 3 549 €         890 € 870 €
Parklane Resort & Spa 5 1665 € 1689 € 1970 € 2418 € 1693 € 1691 €  
Saint Raphael Resort Limassol 5 839 €         1246 € 1186 €
The Royal Apollonia 5 1068 € 1158 € 1266 € 1392 € 1405 € 1346 €  

Protaras
2024-05 779  €
2024-06 971  €
2024-07 1108  €
2024-08 1168  €
2024-09 1210  €
2024-10 1102  €
2024-05 555  €
2024-06 929  €
2024-07 1172  €
2024-08 1179  €
2024-09 1148  €
2024-10 1127  €
2024-05 951  €
2024-06 1175  €
2024-07 1188  €
2024-08 1248  €
2024-09 1316  €
2024-10 1279  €
2024-05 699  €
2024-10 1405  €
2024-10 1015  €
2024-05 1146  €
2024-06 1244  €
2024-07 1472  €
2024-08 1542  €
2024-09 1486  €
2024-10 1442  €
2024-05 1066  €
2024-06 1196  €
2024-07 1405  €
2024-08 1535  €
2024-09 1366  €
2024-10 1365  €
2024-10 1189  €
2024-05 675  €
2024-10 1295  €
Protaras
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2024 05 2024 06 2024 07 2024 08 2024 09 2024 10
Capo Bay Hotel 4 779 € 971 € 1108 € 1168 € 1210 € 1102 €
Cavo Maris Beach 4 555 € 929 € 1172 € 1179 € 1148 € 1127 €
Constantinos The Great Beach Hotel 5           1325 €
Crystal Springs Beach Hotel 4 951 € 1175 € 1188 € 1248 € 1316 € 1279 €
Grecian Park 5 699 €         1405 €
Kokkinos Boutique 2           1015 €
Louis Althea Beach 4 1146 € 1244 € 1472 € 1542 € 1486 € 1442 €
Louis St. Elias Resort 4 1066 € 1196 € 1405 € 1535 € 1366 € 1365 €
Narcissos 3           1189 €
Odessa Beach 4 675 €         1295 €
Sihtkoha kliima
Keskmine max temperatuur 17
Keskmine min temperatuur 8
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 78
Merevee keskmine temperatuur 16
Vihmapäevi kuus 9
Keskmine max temperatuur 17
Keskmine min temperatuur 8
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 41
Merevee keskmine temperatuur 17
Vihmapäevi kuus 7
Keskmine max temperatuur 19
Keskmine min temperatuur 10
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 34
Merevee keskmine temperatuur 17
Vihmapäevi kuus 5
Keskmine max temperatuur 22
Keskmine min temperatuur 13
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 18
Merevee keskmine temperatuur 17
Vihmapäevi kuus 3
Keskmine max temperatuur 26
Keskmine min temperatuur 16
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 9
Merevee keskmine temperatuur 19
Vihmapäevi kuus 3
Keskmine max temperatuur 30
Keskmine min temperatuur 20
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 3
Merevee keskmine temperatuur 22
Vihmapäevi kuus 1
Keskmine max temperatuur 32
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 24
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 33
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 25
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 31
Keskmine min temperatuur 20
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 7
Merevee keskmine temperatuur 23
Vihmapäevi kuus 1
Keskmine max temperatuur 28
Keskmine min temperatuur 17
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 14
Merevee keskmine temperatuur 22
Vihmapäevi kuus 3
Keskmine max temperatuur 22
Keskmine min temperatuur 13
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 53
Merevee keskmine temperatuur 20
Vihmapäevi kuus 4
Keskmine max temperatuur 19
Keskmine min temperatuur 9
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 95
Merevee keskmine temperatuur 16
Vihmapäevi kuus 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keskmine max temperatuur 17 17 19 22 26 30 32 33 31 28 22 19
Keskmine min temperatuur 8 8 10 13 16 20 22 22 20 17 13 9
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 78 41 34 18 9 3 1 1 7 14 53 95
Merevee keskmine temperatuur 16 17 17 17 19 22 24 25 23 22 20 16
Vihmapäevi kuus 9 7 5 3 3 1 0 0 1 3 4 8
Ilmaennustus
kuupaev Päeval Öösel Ennustus Tuule kiirus
24.04.24 29 °C 20 °C selge taevas 4 m/s
25.04.24 25 °C 21 °C pilves 7 m/s
26.04.24 25 °C 19 °C vahelduv pilvisus 8 m/s
27.04.24 24 °C 19 °C pilves 6 m/s
28.04.24 26 °C 20 °C pilves 7 m/s
29.04.24 24 °C 21 °C pilves 6 m/s
30.04.24 28 °C 20 °C üksikud pilved 7 m/s
01.05.24 28 °C 22 °C selge taevas 8 m/s
02.05.24 23 °C 21 °C kerge vihm 5 m/s
03.05.24 24 °C 19 °C üksikud pilved 6 m/s
Sihtkoha info

Geograafia

Küpros on saar Vahemere idaosas. Suved on kuumad ja kuivad, talved pehmed ja niisked. Pinnamood on väga muutlik, vahelduvad ebatasane rannajoon, liivased rannad, kivised künkad ja metsaga kaetud mäed. Populaarsemad turismikohad on rannaäärsed linnad Limassol ja Larnaca ning kuurort Ayia Napa. Limassol on saare veinitööstuse keskus ja suurepärane puhkekoht. Saare suuruselt teises linnas leiavad aset ka karneval ja veinifestival septembris. Samuti on palju ajaloolisi ning arheoloogilisi vaatamisväärsusi ja põnevaid muuseume. Larnaca on rahulik paljude puhkamisvõimalustega linn, kus saab tegelda veespordi, laulmise ja tantsimisega. Larnaca kogub kuulsust ka talvise puhkekohana. Ayia Napa on endine kaluriküla, mis on praeguseks kujunenud paljude restoranide, kõrtside, klubide ja mitmete meelelahutuskohtadega kuurordiks. Pealinn Nicosia asub saare keskel Messaoria tasandiku südames.

Koha kirjeldus

Küprosel on väga rikas kultuur. Kato Pafos, Palaepafos ja Choirokoitia linnad ja saare üheksa Bütsantsi mägikirikut on lisatud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Peaaegu igal nädalal toimuvad mingisugused pidustused, näiteks värviküllad festivalid või austusavaldused pühakutele. Panigiri on traditsionaalne vabaõhupidu, mis toimub peamiselt külades mõne pühaku nimelise päeva puhul. Pühalikkuse, rõõmu ja lootusega tähistatakse ülestõusmispühi, Kreeka õigeusu kõige tähtsamat sündmust. Karneval, Anthestiria - Kevadlillefestival ja Kataklysmos - Üleujutusefestival on Küprose tuntuimad pidustused. Läbi aasta toimuvad näitused, kontserdid, draama- ja folkfestivalid. Peamised pakutavad toidud on kebab (praetud ja sütel röstitud lamba- või muu liha tükid), dolma (tükeldatud liha ja riisiga täidetud viinamarjalehed), tava (maitsev lihatükk taimede ja sibulatega) ja baklava (väga magus dessert). Traditsionaalne Küprose toit on meze, mis tähendab tegelikult segu. See sisaldab mitmeid erinevaid roogasid, näiteks kastmeid, tavasid, koupepiat (tükeldatud viinamarjalehed) ja palju muud, lisaks Küprose õlu või mõni saare suurepärastest veinidest. Jootraha arvestatakse hinna sisse, kuid seda võib ka lisada. Ebaviisakaks peetakse pakutud kohvist või külmast joogist keeldumist. Õhtuti saab käia kõrtsides ja ööklubides. Väga hea võimalus saare avastamiseks on jalgrattasõit. Saarel on kaks golfirada, Küprose rikkumata alad on ideaalsed matkamiseks. Randades saab purjetada, sukelduda, kalastada, veesuuskadel sõita ja ujuda. Peaaegu igas linnas on tenniseväljak, talvel saab tegelda ka suusatamisega.

Viide veebis

Küprose turismiagentuuri ametlik kodulehekülg

Sihtkoha eelised

- maaliline maastik ja suurepärane kliima
- palju erinevat tüüpi ja erinevatest ajastutest pärit vaatamisväärsusi
- sõbralikud ja külalislahked inimesed, sh võimalus kasutada inglise ja tihti ka vene keelt
- väga korralikud ja hästi märgistatud teed
- väga head veespordi võimalused

Sihtkohas võib segada

- hotellide klassifitseerimise standard on vahemereline (kohalik 3-tärni hotell on sisuliselt 2-tärni hotell)
- osa hotelle võivad olla natuke vanad ja kulunud
- kõikide hotellide juures ei ole liivarandu (seda eriti Paphose piirkonnas)
Asulad selles sihtkohas
Agia Napa, Episkopi, Larnaca, Limassol, Nikosia, Protaras
Tervise ja ohutusega seotud lisateave
Oleme teinud endast oleneva, et eelpool toodud viited oleks õiged, kuid me ei saa vastutada kui nende väliste saitide haldajad on aadresse muutnud ning muutused ei ole siin kajastatud; samuti ei vastuta me nendes saitides kuvatud teabe õigsuse eest.

Detailne reisiotsing

Reisid.ee Detailne reisiotsing

Osta lennupiletid veebist

Osta lennupiletid veebist

Abiteave

Klikates kaardil olevaid kuurorte näed hinnatabelis hotelle selles kuurordis. Vajadusel suumi kaarti väiksemaks ja suuremaks.

Reklaam