Tansaania, Sansibar

Reisikalender - Reisikorraldajad
Reisikorraldaja 2022 10 2022 11 2022 12 2023 01 2023 02 2023 03
Join UP! 1332 € 1308 € 1296 € 1275 € 1311 € 1299 €
Novatours - - - 1589 € 1385 € 1395 €

Reisikalender  - Vaata reisihindu kaardilt kuurordi kaupa

 Kaardil kuvame hotelle selles kuurordis. Kõikide sihtkohas asuvate kuurortide nägemiseks palun valige esimene valik.  Kaardil kuvame kuurorte selles sihtkohas. Hotellide nägemiseks palun valige üks kuurort.

-Kuurort -Lennujaam -Hotell

Chwaka
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas
2022-10 1636  €
2022-11 1613  €
2022-12 1612  €
2023-01 1597  €
2023-02 1499  €
2023-03 1509  €
2022-10 1595  €
2022-11 1571  €
2022-12 1576  €
2023-01 1563  €
2023-02 1459  €
2023-03 1469  €
Chwaka
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2022 10 2022 11 2022 12 2023 01 2023 02 2023 03
Paradise Beach Resort 4 1636 € 1613 € 1612 € 1597 € 1499 € 1509 €
Zanzibar Bay Resort 4 1595 € 1571 € 1576 € 1563 € 1459 € 1469 €

Jambiani
2022-10 1484  €
2022-11 1461  €
2022-12 1422  €
2023-01 1425  €
2023-02 1461  €
2023-03 1449  €
2022-10 1536  €
2022-11 1512  €
2022-12 1490  €
2023-01 1477  €
2023-02 1385  €
2023-03 1395  €
2022-10 1593  €
2022-11 1569  €
2022-12 1527  €
Jambiani
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2022 10 2022 11 2022 12 2023 01 2023 02 2023 03
Nur Beach 3 1484 € 1461 € 1422 € 1425 € 1461 € 1449 €
Reef and Beach Resort 4 1536 € 1512 € 1490 € 1477 € 1385 € 1395 €
The Loop Beach Resort 3 1593 € 1569 € 1527 €      

Kizimkazi
2022-10 3169  €
2022-11 2908  €
2022-12 2861  €
Kizimkazi
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2022 10 2022 11 2022 12
The Residence Zanzibar 5 3169 € 2908 € 2861 €

Nungwi
2022-10 1853  €
2022-11 1823  €
2022-12 1835  €
2023-01 1985  €
2023-02 1989  €
2023-03 1896  €
2022-10 3530  €
2022-11 2956  €
2022-12 2629  €
2023-01 3242  €
2023-02 3277  €
2023-03 2623  €
2022-10 1418  €
2022-11 1394  €
2022-12 1376  €
2023-01 1361  €
2023-02 1396  €
2023-03 1399  €
2022-10 2152  €
2022-11 2128  €
2022-12 2194  €
2023-01 2153  €
2023-02 2153  €
2023-03 1958  €
2022-10 1925  €
2022-11 1901  €
2022-12 1854  €
2023-01 1912  €
2023-02 1947  €
2023-03 1936  €
2022-10 2840  €
2022-11 2780  €
2022-12 2733  €
2023-01 2945  €
2023-02 2980  €
2023-03 2968  €
2022-10 2316  €
2022-11 2292  €
2022-12 2378  €
2023-01 2713  €
2023-02 2748  €
2023-03 2737  €
2022-10 2503  €
2022-11 2457  €
2022-12 2462  €
2023-01 2742  €
2023-02 2731  €
2023-03 2446  €
2022-10 4184  €
2022-11 3459  €
2022-12 3612  €
2023-01 4408  €
2023-02 4443  €
2023-03 4432  €
Nungwi
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2022 10 2022 11 2022 12 2023 01 2023 02 2023 03
DoubleTree Resort by Hilton Hotel Zanzibar - Nungwi 4 1853 € 1823 € 1835 € 1985 € 1989 € 1896 €
Gold Zanzibar Beach House & Spa 4 3530 € 2956 € 2629 € 3242 € 3277 € 2623 €
Kendwa Rocks 3 1418 € 1394 € 1376 € 1361 € 1396 € 1399 €
Nungwi Dreams by Mantis 5 2152 € 2128 € 2194 € 2153 € 2153 € 1958 €
Riu Jambo 4 1925 € 1901 € 1854 € 1912 € 1947 € 1936 €
Riu Palace Zanzibar 5 2840 € 2780 € 2733 € 2945 € 2980 € 2968 €
Royal Zanzibar Beach Resort 5 2316 € 2292 € 2378 € 2713 € 2748 € 2737 €
Sandies Baobab Beach Zanzibar 4 2503 € 2457 € 2462 € 2742 € 2731 € 2446 €
Zuri Zanzibar Hotel & Resort 5 4184 € 3459 € 3612 € 4408 € 4443 € 4432 €

Pingwe
2022-10 2689  €
2022-11 2019  €
2022-12 2099  €
2022-10 1729  €
2022-11 1811  €
2022-12 1845  €
2023-01 1873  €
2023-02 1675  €
2023-03 1685  €
2022-10 2668  €
2022-11 2644  €
2022-12 2761  €
Pingwe
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2022 10 2022 11 2022 12 2023 01 2023 02 2023 03
Breezes Beach Club & Spa 4 2689 € 2019 € 2099 €      
Karafuu Beach Resort & Spa 4 1729 € 1811 € 1845 € 1873 € 1675 € 1685 €
Le Mersenne 5 2668 € 2644 € 2761 €      

Pongwe
2022-10 1332  €
2022-11 1308  €
2022-12 1296  €
2023-01 1275  €
2023-02 1311  €
2023-03 1299  €
2022-10 2215  €
2022-11 2191  €
2022-12 2263  €
2022-10 4083  €
2022-11 3548  €
2022-12 3756  €
2023-01 4901  €
2023-02 4904  €
2023-03 3979  €
Pongwe
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2022 10 2022 11 2022 12 2023 01 2023 02 2023 03
Azao Resort and Spa 3 1332 € 1308 € 1296 € 1275 € 1311 € 1299 €
Pongwe Beach 3 2215 € 2191 € 2263 €      
Tulia Zanzibar 5 4083 € 3548 € 3756 € 4901 € 4904 € 3979 €

Pwani Mchangani
2022-10 1849  €
2022-11 1704  €
2022-12 1727  €
2023-01 1907  €
2023-02 1942  €
2023-03 1837  €
2022-10 2436  €
2022-11 2272  €
2022-12 2366  €
2023-01 2549  €
2023-02 2585  €
2023-03 2401  €
2022-10 2419  €
2022-11 2396  €
2022-12 2349  €
2023-01 2360  €
2023-02 2396  €
2023-03 2335  €
2023-01 2289  €
2023-02 1959  €
2023-03 1719  €
2023-02 2399  €
2023-03 2409  €
2022-10 3166  €
2022-11 3105  €
2022-12 3268  €
2023-01 3279  €
2023-02 3314  €
2023-03 3148  €
2022-10 2719  €
2022-11 2644  €
2022-12 2692  €
2023-01 3024  €
2023-02 3060  €
2023-03 3048  €
2022-10 2305  €
2022-11 2220  €
2022-12 2258  €
2023-01 2615  €
2023-02 2205  €
2023-03 2065  €
2022-10 2576  €
2022-11 2495  €
2022-12 2597  €
2023-01 2634  €
2023-02 2670  €
2023-03 2449  €
2022-10 1833  €
2022-11 1693  €
2022-12 1662  €
2023-01 1814  €
2023-02 1849  €
2023-03 1837  €
Pwani Mchangani
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2022 10 2022 11 2022 12 2023 01 2023 02 2023 03
AHG Waridi Beach Resort & Spa 3 1849 € 1704 € 1727 € 1907 € 1942 € 1837 €
Bluebay Beach Resort & Spa 4 2436 € 2272 € 2366 € 2549 € 2585 € 2401 €
Diamonds Mapenzi Beach Club 4           2549 €
Dream of Zanzibar 5 2419 € 2396 € 2349 € 2360 € 2396 € 2335 €
Kiwengwa Beach Resort 5       2289 € 1959 € 1719 €
Marijani Beach Resort & Spa 5         2399 € 2409 €
Meliá Zanzibar 5 3166 € 3105 € 3268 € 3279 € 3314 € 3148 €
Neptune Pwani Beach Resort & Spa 4 2719 € 2644 € 2692 € 3024 € 3060 € 3048 €
Ocean Paradise Resort Zanzibar 4 2305 € 2220 € 2258 € 2615 € 2205 € 2065 €
Sultan Sands Island Resort 4 2576 € 2495 € 2597 € 2634 € 2670 € 2449 €
VOI Kiwengwa Resort 4 1833 € 1693 € 1662 € 1814 € 1849 € 1837 €

Zanzibar City
2022-10 1984  €
2022-11 1730  €
2022-12 1764  €
2023-01 1695  €
2023-02 1695  €
2023-03 1705  €
Zanzibar City
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas Tärne 2022 10 2022 11 2022 12 2023 01 2023 02 2023 03
Sea Cliff Resort & Spa 5 1984 € 1730 € 1764 € 1695 € 1695 € 1705 €
Sihtkoha kliima
Keskmine max temperatuur 32
Keskmine min temperatuur 24
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 58
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 5
Keskmine max temperatuur 33
Keskmine min temperatuur 24
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 66
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 5
Keskmine max temperatuur 33
Keskmine min temperatuur 25
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 147
Merevee keskmine temperatuur 29
Vihmapäevi kuus 8
Keskmine max temperatuur 30
Keskmine min temperatuur 25
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 320
Merevee keskmine temperatuur 29
Vihmapäevi kuus 11
Keskmine max temperatuur 29
Keskmine min temperatuur 24
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 290
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 10
Keskmine max temperatuur 28
Keskmine min temperatuur 23
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 53
Merevee keskmine temperatuur 27
Vihmapäevi kuus 4
Keskmine max temperatuur 28
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 28
Merevee keskmine temperatuur 26
Vihmapäevi kuus 2
Keskmine max temperatuur 28
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 30
Merevee keskmine temperatuur 26
Vihmapäevi kuus 2
Keskmine max temperatuur 29
Keskmine min temperatuur 22
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 41
Merevee keskmine temperatuur 26
Vihmapäevi kuus 3
Keskmine max temperatuur 30
Keskmine min temperatuur 23
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 66
Merevee keskmine temperatuur 26
Vihmapäevi kuus 4
Keskmine max temperatuur 32
Keskmine min temperatuur 24
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 170
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 9
Keskmine max temperatuur 32
Keskmine min temperatuur 24
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 140
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keskmine max temperatuur 32 33 33 30 29 28 28 28 29 30 32 32
Keskmine min temperatuur 24 24 25 25 24 23 22 22 22 23 24 24
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 58 66 147 320 290 53 28 30 41 66 170 140
Merevee keskmine temperatuur 28 28 29 29 28 27 26 26 26 26 28 28
Vihmapäevi kuus 5 5 8 11 10 4 2 2 3 4 9 8
Ilmaennustus
kuupaev Päeval Öösel Ennustus Tuule kiirus
12.08.22 25 °C 21 °C kerge vihm 6 m/s
13.08.22 27 °C 21 °C kerge vihm 5 m/s
14.08.22 26 °C 22 °C kerge vihm 5 m/s
15.08.22 27 °C 21 °C kerge vihm 5 m/s
16.08.22 27 °C 21 °C kerge vihm 6 m/s
17.08.22 27 °C 21 °C kerge vihm 5 m/s
18.08.22 27 °C 21 °C kerge vihm 4 m/s
19.08.22 27 °C 21 °C vahelduv pilvisus 5 m/s
20.08.22 27 °C 21 °C kerge vihm 5 m/s
21.08.22 27 °C 21 °C kerge vihm 5 m/s
Sihtkoha info

Geograafia

Sansibar on Tansaania autonoomne liiduriik (endine sõltumatu sultanaat), mis hõlmab Tansaania rannikul asuva saarterühma, kuhu kuuluvad Sansibari (Unguja) ja Pemba saared koos väikesaartega.

Sihtkoha eelised

+ eksootiline loodus
+ mitmekülgsed puhkamisvõimalused
+ kohapeal odavad hinnad
Asulad selles sihtkohas
Chwaka, Jambiani, Kizimkazi, Nungwi, Pingwe, Pongwe, Pwani Mchangani, Zanzibar City (Stone Town)
Tervise ja ohutusega seotud lisateave
Oleme teinud endast oleneva, et eelpool toodud viited oleks õiged, kuid me ei saa vastutada kui nende väliste saitide haldajad on aadresse muutnud ning muutused ei ole siin kajastatud; samuti ei vastuta me nendes saitides kuvatud teabe õigsuse eest.

Detailne reisiotsing

Reisid.ee Detailne reisiotsing

Osta lennupiletid veebist

Osta lennupiletid veebist

Abiteave

Klikates kaardil olevaid kuurorte näed hinnatabelis hotelle selles kuurordis. Vajadusel suumi kaarti väiksemaks ja suuremaks.

Reklaam